30.7.07

preview CARART website


De contouren van de CAR-ART website beginnen zich te vormen.
Er mist nog veel informatie. Zo is het programma nog niet helemaal bekend, er staat nog geen enkel persbericht online en bezoekers kunnen nog geen details lezen over de deelnemende kunstenaars. Dit alles zal niet lang op zich laten wachten. U kunt hem hier alvast bekijken. Zie online het project gestalte krijgen.

Labels: , ,