24.5.07

Leeman & strandhagen verzorgt branding Haags Pop Centrum

Leeman & strandhagen is in de hand genomen om de branding van het Haags Pop Centrum (HPC) te verzorgen. Dit met het oog op het komende meerjarenbeleidsplan. Vincent zal zorg dragen voor een eenduidige beeldtaal en taalgebruik.

Labels: , ,